Istiván Autó Kft.

Adatvédelmi tájékoztató

Amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

 

 1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?
  Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

  1. a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
  2. a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
  3. az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
  4. Társaságunk minden intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladékta-lanul töröljük vagy helyesbítjük.
  5. a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok keze-lése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
  6. megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, vélet-len elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

  Társaságunk az Ön személyes adatait  

  1. az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rög-zítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
  2. egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
  3. illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működteté-se, fejlesztése és biztonsága.

  Az Adatvédelmi tájékoztató kiadója, egyben az Adatkezelő:
  Cégnév: Istiván Autó Kft.
  Székhely: 8800 Nagykanizsa, Kaposvári út 7.
  Cégjegyzékszám: 20 09 069554
  Adószám: 14757255-2-20
  Képviselő: Istiván Tamás ügyvezető
  Telefonszám: 30 235 0555
  E-mail cím: info@istivanauto.hu
  Honlap: www.istivanauto.hu
  (a továbbiakban: Társaság)

  Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, Adatvédelmi megbízottunk: Istiván Anita

  Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhely szolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződé-sünk tartamáig – kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.

  IT szolgáltatónk:
  Cégnév: CRE-ART Stúdió Bt.
  Székhely: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi út 20/B
  Cégjegyzékszám:20 06 035008
  Adószám: 27697089-2-20
  Képviselő: Nagy Csaba
  Telefonszám: 30 959 7972
  E-mail cím: posta@creart.hu
  Honlap: www.creart.hu

 2. Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján – Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról
  Az oldalon kapcsolat felvételi űrlap működik, melynek kötelezően kitöltendő mezői meg-egyeznek a hagyományos e-mailben használt mezőkkel (e-mail, tárgy, szöveg) kiegészítve a névvel. Telefonszám megadása nem kötelező. Az űrlap csak akkor küldhető, ha a felhasználó hozzájárul az adatainak kezeléséhez. Az adatküldés titkosított csatornán zajlik (HTTPS). El-küldés után a kitöltött adatok e-mail formájában érkeznek meg az oldal tulajdonosához és en-nél fogva azok kezelése a tulajdonos adatkezelési szabályzatában rögzítetteknek megfelelően történik.Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról(1) Az általános elterjedt internetes gyakorlatnak megfelelően Társaságunk is használ sütiket (cookie) a weboldalán. A cookie egy kis fájl, amely egy sor karaktert tartalmaz, és amely akkor kerül a látogató számítógépére, amikor az egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni a látogató böngésző-jét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat (pl. választott nyelv) és egyéb informá-ciókat is. Többek között információt gyűjtenek a látogatóról és eszközéről, megjegyzik a láto-gató egyéni beállításait. A sütik általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát, elősegí-tik, hogy a weboldal a felhasználók számára igazi webes élményt nyújtson, és hatékony infor-mációforrást jelentsen, továbbá biztosítják a weboldal üzemeltetője részére az oldal működés-ének ellenőrzését, visszaélések megakadályozását és a weboldalon nyújtott szolgáltatások za-vartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.
  A weboldal látogatói oldalon (front-end) nem, kizárólag az adminisztrációs felület (back-end) használatához tárol cookie-kat. Ezek élettartama a fejlesztő által meghatározott ideig (általá-ban a böngésző bezárásáig, de egyes esetekben akár 1 év, a böngészési adatok törlésével ezek is törlődnek) tart.

  (2) Társaságunk honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa böngészés-re használt eszközről az alábbi adatokat rögzíti és kezeli: a látogató által használt IP cím, a böngésző típusa, a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv), látogatás időpontja, a meglátogatott oldal, funkció, szolgáltatás. Személyes adatokat nem tartalmaz, kivétel ez alól a levelezés naplózása, ahol pedig csak az e-mail cím kerül táro-lásra, a levél tartalma nem.(3) A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngésző-je beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy, hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható le-gyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

  (4) A weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének be-azonosítására.

  (5) Társaság honlapján alkalmazott sütik:

  Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik

  Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmente-sen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgálta-tásokat, így – többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről. A weboldal statisztikáit a Google Analytics használatával biztosítjuk, mely szintén alkalmaz cookie-t, az élettartamuk több év is lehet. A Google Analytics nem tárol vagy jelenít meg az oldal látogatójáról személyes adato-kat. A cookie az oldal látogatójának számítógépén tárolódik, használatukkor az adatok onnan kerülnek kiolvasásra, ezért ezek kezelésére csak a látogatónak van lehetősége. Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása.

  (1) A honlapon a regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével ad-hatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a négyzet előre bejelölése

  (2) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosító.

  (3) A személyes adatok kezelésének célja:

  1. A honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése.
  2. Kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos, megkereséssel.
  3. Tájékoztatás a Társaság termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról.

  (4) Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

  (5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója tárhely szolgáltatást végző munkavállalói.

  (6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

 3. Egyéb adatkezelési kérdések
  Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgo-zóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. Társaságunk külföldre nem továbbít adatokat. A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nem-zeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megva-lósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.3.1 Adatátadás a Porsche Hungaria Kft., a gyártó, a Porsche Holding GmbH, a finanszírozók és a biztosítók számára
  Gépjármű vásárlása, valamint szervizesemények kapcsán, az importőri/nagykereskedői szerepkört ellátó Porsche Hungaria Kft. folyamatainak, valamint szerződésben vállalt kötelezettségeinek vizsgálata, értékelése és ellenőrzése céljából az Adatkezelő hozzáférést biztosít a Porsche Holding GmbH (Louise-Piech-Strabe 2, 5020 Salzburg, tel:: 0662 4681-0, e-mail: holding@porsche.co.at, www.porsche-holding.com) részére az informatikai rendszerben tárolt ügyféladatokhoz, úgy mint a természetes személy nevéhez és székhelyének címéhez (nem természetes személy ügyfél esetében az ügyfél nevéhez és székhelyének címéhez), valamint a gépjármű azonosító adataihoz a harmadik fél, a Porsche Holding GmbH jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f, pontja) jogalappal. Az audit folyamatokhoz kapcsolódó adatkezelést a Porsche Holding GmbH önálló adatkezelőként végzi, az audit elvégzéséhez szükséges legkevesebb, szúrópróbaszerűen kiválasztott személyes adatokat kizárólag a fenti célból, a feltétlenül szükséges mértékben ismeri meg és kezeli, kizárólag az ebből a célból meghatalmazott munkavállalói és/vagy adatfeldolgozói által, és kizárólag a szükséges ideig, de legfeljebb 4 évig tárolja az audit dokumentáció részeként, amennyiben szükség mutatkozik a hozzáférésen túl az adatok rögzítésére is. Tekintettel arra, hogy az adatkezelés jogalapja a jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f, pontja), ezért az érintett jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. További részletes tájékoztatás a Porsche Hungaria Kft-től, illetve a Porsche Holding GmbH-tól kérhető.3.2 Társaságunk adatkezelésében részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatáro-zott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

  3.3 Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.
  Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavál-lalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel el-zárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoft-vereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az Interneten keresztüli adatto-vábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Tár-saságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

 4. Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei:
  Ön az adatkezelésről

  • tájékoztatást kérhet,
  • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
  • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
  • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
  • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

  Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
  Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
  Telefon: +36 (1) 391-1400, +36 30 683 5969
  Fax: +36 (1) 391-1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  Honlap: https://naih.hu/

  Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

  • adatairól,
  • azok forrásáról,
  • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
  • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szem-pontjairól,
  • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységük-ről,
  • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelő-zésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
  • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és cím-zettjéről.

  A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, indokolatlan késedelem nélkül (leg-feljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékozta-tást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, vala-mint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással. Társa-ságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti. Amennyiben az Ön helyesbítés, záro-lás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül (legfeljebb azon-ban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – be-leértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszűntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá, az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokol-ják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett válasz-tása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megin-dítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

  Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.

 5. Főbb irányadó jogszabályok:
  • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
  • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
  • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
  • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
 6. Adatkezelési tájékoztató módosítása
  Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a (istivanauto.hu/adatvedelmi-tajekoztato) weboldalon történik.

ISTIVÁN AUTO Kft. 2023.